Vodní hospodářství
Vodní hospodářství
Pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek,
tenzidů, fosfátů nebo těžkých kovů Quins nabízí:
Sorpčně-demulgační průmyslové čistírny
odpadních vod (ČOV)
Neutralizační stanice (NS)
Odparky
Pískové filtry a filtry s aktivním uhlím
odmaštování
Zařízení pro odmašťování
vybavení lakoven a galvanoven
Pro přípravu povrchu, odmašťování a předpravu Quins nabízí:
Vysokotlaké odmašťovací boxy s recirkulací mycí vody
Komorové odmašťovací stroje
Vanové, ponorové odmašťovací linky

 

Nádrže
Nádrže
Pro skladování pitné, odpadní a dešťové vody nebo různých chemikálií  Quins nabízí na míru vyráběné nádrže a zásobníky z:
Polypropylenu
Polyetylenu
PVC

 

Motto: “Mezi mnoha podobnostmi, které má čistá voda s ctností, není zajisté nejméně významná ta, že se obě mnoho chválí a málo se o ně dbá.”G. Ch. Lichtenberg

Quins s.r.o. je rodinná firma, která se do roku  1991 zabývá dodávkami zařízení pro likvidaci průmyslových odpadních vod. Jedná se především o sorpčně- deemulgační jednotky
a neutralizační stanice, odparky, mikrofiltrační a ultrafiltrační jednotky. Uplatnění tato zařízení nachází zejména při likvidaci vod z průmyslového odmašťování, galvanického pokovování, ze sklářských a keramických provozů a podobně.

V roce 2003 byla nabídka rozšířena o zařízení pro přípravu povrchu. Jedná se hlavně o boxy pro vysokotlaké odmašťování a fosfátování a ponorové odmašťovací linky. V roce 2012 byl na trh uveden automatický komorový odmašťovací stroj.