Quins s.r.o. se specializuje na oblast vodního hospodářství v průmyslu povrchových úprav, sklářství, autoopravárenství, textilním průmyslu a podobně. Navrhuje komplexní ekologicky i ekonomicky šetrné systémy, které jsou v souladu s nejnovějšími poznatky a splňují všechny legislativní požadavky.

V portfoliu firmy naleznete pro úpravu vody:

•    Iontoměničové změkčovací stanice
•    Jednotky reverzní osmózy
•    Filtry pískové a s náplní aktivního uhlí
•    Sorpčně neemulgační čistírny odpadních vod
•    Neutralizační stanice
•    Elektrokoagulační jednotky
•    Odparky
•    Iontoměničové dočišťovací jednotky
•    Mikrofiltrace a ultrafiltrace

Pro přípravu povrchu:

•    Vysokotlaké mycí boxy
•    Komorové odmašťovací stroje
•    Ponorové odmašťovací a galvanizační linky