Spoluprací s Quins s.r.o. zákazník získává:

•    zpracování návrhů technického řešení
•      vypracování předprojektové a projektové dokumentace
•    vypracování technologického projektu, případně jeho projednání s úřady
•    kompletní dodávku a montáž technologie včetně individualizovaného řídícího systému
•    vedení zkušebního provozu a zaškolení personálu
•    záruční, pozáruční a provozní servis technického zařízení
•    projekce a dodávky atypického doplňkového zařízení