Pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, tenzidů, fosfátů nebo těžkých kovů Quins nabízí:

•    Sorpčně-demulgační průmyslové čistírny odpadních vod (ČOV)
•    Neutralizační stanice (NS)
•    Odparky
•    Pískové filtry a filtry s aktivním uhlím
•    Jednotky mikrofiltrace a ultrafiltrace
•    Iontoměničové dočišťovací stanice
•    Elektrokoagulační jednotky

Pro přípravu ultračisté a demi vody nabízí Quins na míru konstruované:

•    Jednotky reverzní osmózy (RO)
•    Změkčovače a iontoměničové jednotky

 

Více informací získáte po zaslání dotazu na adresu petr.kacin@quins.cz , nebo na telefonu +420 731 501 884